Završetkom programa školovanja stječete četverogodišnju srednju stručnu spremu za zanimanje Komercijalist/ica.

Uvjeti upisa:
– završena trogodišnja srednja škola.

Ukoliko nemate završenu trogodišnju srednju školu, omogućiti ćemo Vam upis u pojedini razred (prvi, drugi ili treći).
Svrha obrazovanja je stjecanje srednje stručne spreme polaznika za zanimanje komercijalist te obavljanje poslova te djelatnosti: poslovi nabave, prodaje i organizacije poslovanja i logističkih procesa u veleprodajnim, maloprodajnim, proizvođačkim, ugostiteljskim, hotelijerskim i turističkim poduzećima u unutarnjoj i vanjskoj trgovini, rad na komercijalnim poslovima u drugim uslužnim poduzećima (domaće i međunarodno otpremništvo-špedicija, osiguravajuća društva, prijevoznička poduzeća, javna i druga skladišta, carinska skladišta, slobodne zone, zračne luke, željeznički kolodvori, pomorske luke, robni terminali i dr.) tehniku izvođenja poslova vanjske trgovine u razmjeni robe i različitih vrsta gospodarskih usluga s inozemstvom (izvoz, uvoz, poslovi vezane trgovine, reeksport, tranzitno posredovanje, poslovanje preko međunarodnih aukcija i robnih burzi.

UPISI SU U TIJEKU ZA ŠKOLSKU GODINU 2014./2015.