Prodavači su zaposleni na svim mjestima gdje se prodaje roba. No bez obzira na to koju vrstu proizvoda prodavaonica nudi, glavna je zadaća prodavača svugdje ista. Prodavač nastoji prije svega zainteresirati kupca za proizvode koje prodaje. Pri tomu opisuje kupcu osobine proizvoda, pokazuje mu kako se proizvodom rukuje i upoznaje ga s različitim mogućnostima njegove uporabe. Osim što poslužuju kupce, prodavači preuzimaju, pregledavaju i razvrstavaju robu. Prodavač robu zamata ili pakira na uobičajen način ili kao poklon. U nekim prodavaonicama u kojima nema službenika koji obavlja blagajničke poslove prodavač robu i naplaćuje.

UPISI U TIJEKU U PRVI, DRUGI I TREĆI RAZRED TE U PROGRAM PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJE PRODAVAČ/ICA.