U našem centru izvodimo srednjoškolske programe:

– prekvalifikacije za zanimanje Elektromonter/ka,

-usavršavanja za zvanje Elektromonter/ka – specijalist/ica.
Elektromonteri/ke rade na poslovima proizvodnje, prijenosa i razdiobe električne energije.
Polaznici trebaju podići razinu stručne osposobljenosti i istovremeno steći određena specijalistička znanja koja će im omogućiti povećanu učinkovitost, stručnost i samostalnost izvršavanja poslova i zadataka u njihovim poduzećima na radnim mjestima tražene povećane specijaliziranosti, zatim predradnika ili poslovođa.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije za Elektromontera/ku:

– završeno trogodišnje ili četverogodišnje srednje obrazovanje.

Trajanje usavršavanja za Elektromontera/ku – specijalista/icu:

– 3 mjeseca.

Uvjeti za upis u program usavršavanja:

– završeno trogodišnje ili četverogodišnje srednje obrazovanje za tehničara elektroenergetike ili elektrostrojarstva, odnosno srodnog usmjerenja.