Ovim programom osposobljavanja za operatera/ke na računalu usvojiti će te znanja, vještina i umijeća potrebnih za samostalan rad i primjenu računalne tehnologije. Po završetku programa polaznik će se znati koristiti operativnim sustavom MS Windows, aplikacijama Microsoft Office paketa te internetom.

Novo: svjetska premijera operativnog sustava Windows 8 i od sada u našoj školi!

Cijena: 1.500,00 kuna

Polaznik programa osposobljavanja treba usvojiti potrebna znanja, vještine i sposobnosti:

– o arhitekturi računala
– postupke u svezi sa sigurnim korištenjem računala (uključivanje, isključivanje, pohranjivanje podataka, kopiranje datoteka i dr.)
– o zaštiti pri radu na računalu i računalnom opremom
– o operativnom sustavu
– o zaštiti podataka od neovlaštenog korištenja te postojanju zakonske regulative na tom području
– instaliranja programa na računalo
– pohranjivanje datoteka na CD i DVD
– prijenos podataka pomoću USB memorija
– za upotrebu operacijskog sustava Windows
– za osnovnu upotrebu programa Word za obradu teksta
– za osnovnu upotrebu programa Excel za rad s proračunskim tablicama
– za osnovnu upotrebu programa Access za rad i upravljanje bazama podataka
– za osnovnu upotrebu programa Power Point za izradu prezentacija
– o Internetu i povezivanju računala u Internet mrežu
– pretraživanje Interneta
– za osnovnu upotrebu programa Outlook za osobno organiziranje (upravljanje elektronskom poštom, telefonskim brojevima, kalendarom, sastancima, dokumentima i dr.)