Instruktori vožnje obavljaju osposobljavanje kandidata za vozače u autoškoli iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. Cilj ovog programa je pripremiti osobu kako bi svojim odnosom prema radu i poznavanjem sadržaja struke pridonijela povećanju sigurnosti u cestovnom prometu i uspješno prenijela svoja znanja, vještine i navike na buduće vozače u cestovnom prometu. Nakon savladanog programa polaznik će steći znanja, vještine i sposobnosti te će se moći uključiti u rad autoškole.

Vršimo upise u programe Instruktor vožnje A, B, C1, C, D, C+E i H kategorije!

Uvjeti za upis u program Instruktor vožnje B kategorije:
– završena najmanje srednja stručna sprema prometnog smjera
– vozačka dozvola B kategorije
– zdravstveno uvjerenje o radnoj sposobnosti za zanimanje instruktor vožnje.

Uvjeti za upis u program Instruktor vožnje A, C1, C, D C+E ili H kategorije:
– završen program za instruktora vožnje B kategorije
– vozačku dozvolu navedene kategorije
– zdravstveno uvjerenje o radnoj sposobnosti za zanimanje instruktor vožnje navedene kategorije.