Vozači se stručno osposobljavaju pohađanjem osnovnog tečaja, dopunskog tečaja i tečaja obnove znanja sukladno europskom sporazumu o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR).

Osnovni tečaj pohađaju vozači vozila u kojima se prevoze opasne tvari, te osobe čije se dužnosti odnose na prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu.
Dopunske tečajeve moraju pohađati vozači vozila u kojima se prevoze opasne tvari u fiksnim cisternama ili izgradnim cisternama zapremine iznad 1 m³, vozači baterijskih vozila čija ukupna zapremina prelazi 1 m³ i vozači vozila u kojima se prevoze opasne tvari u kontejnerskim cisternama ili MEGC čija pojedinačna zapremina prelazi 3 m³ na prijevoznoj jedinici te vozači vozila u kojima se prevoze opasne tvari ili predmeti klase 1 (eksplozivne tvari i predmeti) ili odgovarajući radioaktivni materijal klase 7.

Tečaj obnove znanja pohađa se svakih pet godina, gdje vozač osim obnove znanja, spoznaje tehničke i pravne novosti, koje se odnose na prijevoz opasnih tvari.

Cijena:
Osnovni tečaj ……………………………………………………… 1.000,00 kn
Dopunski tečaj za prijevoz u cisternama …………………….. 400,00 kn
Dopunski tečaj za prijevoz klase 1 ili klase 7 ………………. 300,00 kn
Tečaj obnove znanja osnovnog tečaja ……………………….. 600,00 kn
Tečaj obnove znanja za prijevoz u cisternama ……………… 250,00 kn
Tečaj obnove znan ja za prijevoz klase 1 ili klase 7 ………. 150,00 kn
Naknada ispitnom povjerenstvu ………………………………… 60,00 kn