Knjigovođa

Program osposobljavanja za poslove knjigovođe

Uvjeti upisa:
- završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju.

Knjigovođe izrađuju, vode i održavaju različitu financijsku i nefinancijsku dokumentaciju u različitim državnim institucijama, nevladinim organizacijama, bankama, osiguravajućim društvima, i sl. U nekim organizacijama knjigovođa obavlja poslove pomoćnika revizora, nadzornika platnih lista te vodi račune. U javnome sektoru pomaže pripremiti i pregledati račune te proučava podatke i poslovne knjige. Temeljito ispituje određene karakteristike poslovanja, kao što su troškovi, stanje blagajne ili dionica. Također provjerava jesu li knjige pravilno vođene.

Često se bavi istraživanjem određenog područja, npr. područja dohotka. Pomaže u savjetovanju tvrtkama i obrtima u vezi s dohodovnom politikom, pripremi statističkh podatka i financijskih izvještaja itd.

U području trgovine i industrije, grupe knjigovođa koje rade za određeno poduzeće sastavljaju financijske izvještaje, provode internu reviziju, nadzor kredita, troškova i proračuna. U manjim poduzećima knjigovođa spomenute poslove samostalno obavlja.

U javnom financijskom sektoru knjigovođa provjerava javne račune i financijske pokazatelje, obračunava plaće i dr.

Facebook