Operater/ka na računalu

Ovim programom osposobljavanja za operatera/ke na računalu usvojiti će te znanja, vještina i umijeća potrebnih za samostalan rad i primjenu računalne tehnologije.

Po završetku programa polaznik će se znati koristiti operativnim sustavom MS Windows, aplikacijama Microsoft Office paketa te internetom.

Novo: svjetska premijera operativnog sustava Windows 8 i od sada u našoj školi!

Cijena: 1.500,00 kuna

Polaznik programa osposobljavanja treba usvojiti potrebna znanja, vještine i sposobnosti:

- o arhitekturi računala
- postupke u svezi sa sigurnim korištenjem računala (uključivanje, isključivanje, pohranjivanje podataka, kopiranje datoteka i dr.)
- o zaštiti pri radu na računalu i računalnom opremom
- o operativnom sustavu
- o zaštiti podataka od neovlaštenog korištenja te postojanju zakonske regulative na tom području
- instaliranja programa na računalo
- pohranjivanje datoteka na CD i DVD
- prijenos podataka pomoću USB memorija
- za upotrebu operacijskog sustava Windows
- za osnovnu upotrebu programa Word za obradu teksta
- za osnovnu upotrebu programa Excel za rad s proračunskim tablicama
- za osnovnu upotrebu programa Access za rad i upravljanje bazama podataka
- za osnovnu upotrebu programa Power Point za izradu prezentacija
- o Internetu i povezivanju računala u Internet mrežu
- pretraživanje Interneta
- za osnovnu upotrebu programa Outlook za osobno organiziranje (upravljanje elektronskom poštom, telefonskim brojevima, kalendarom, sastancima, dokumentima i dr.)

Kontakt informacije

POSLOVNICA 1
Bihaćka 2a/IV
21 000 Split
Tel.: 021 321 521, 321 522, 486 826
Fax: 021 321 521

POSLOVNICA 2
Poljička cesta 28 b/II
21 000 Split
Tel.: 021 219 500

centar.ex.cathedra@st.t-com.hr

Radno vrijeme:
Pon - Pet (08:00-20:00)
Subotom (08:00 - 12:00)

Podaci o tvrtki

Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra
Sjedište tvrtke:
Bihaćka 2 A (zgrada Lavčevića)
21000 Split
Hrvatska
OIB: 32621910028
Matični broj: 1681397
IBAN za kunski račun: HR60 2340 0091 1100 98286
SWIFT CODE (BIC): PBZGHR2X
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
Devizni račun: 70010 0800000 071920
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
PDV identifikacijski broj: HR64316801153

Rješenje o osnivanju ustanove

Rješenje o sukladnosti akta o osnivanju ustanove Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra donijelo je Ministarstvo prosvjete i športa 04.01.2002. godine.
Naša ustanova Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra sa sjedištem u Splitu, Bihaćka 2a, upisana je u sudski registar trgovačkog suda u Splitu 04.03.2002. godine.

Facebook