Obavijest -Izmjena propisa EU _cestovni promet (Mobility Package)

Europski parlament je odobrio veliku reformu pravila vezano za sektor cestovnog prometa, tzv.  paket za mobilnost, o radnim uvjetima vozača, posebnim pravilima o upućivanju za vozače u međunarodnom prijevozu i pristupu tržištu prijevoza tereta.

Paket se sastoji od uredbe o pristupu tržištu cestovnog prijevoza tereta i djelatnosti prijevoznika u cestovnom prijevozu tereta ili prijevoznika putnika u cestovnom prijevozu putnika, uredbe o maksimalnom radnom vremenu i minimalnom vremenu odmora za vozače i pozicioniranju s pomoću tahografa te direktive kojom se revidiraju zahtjevi za provedbu i utvrđuju pravila o upućivanju vozača.

Politički dogovor s Vijećem postignut je u prosincu 2019. godine, a pravne akte su u travnju 2020. usvojili ministri država članica.

Usvojena pravila stupila su na snagu odmah nakon objave u Službenom listu Europske unije.

Pravila o upućivanju vozača u sektoru cestovnog prometa počet će se primjenjivati 18 mjeseci nakon stupanja na snagu pravnog akta.

Pravila o vremenu odmora, uključujući o povratku vozača, počet će se primjenjivati 20 dana nakon objave akta.

Pravila o vraćanju kamiona u operativni centar poduzeća i drugim izmjenama pravila o pristupu tržištu počet će se primjenjivati 18 mjeseci nakon stupanja na snagu akta o pristupu tržištu.

Izmjena Uredbe 561/2006

U petak 31.07.2020. službeni list Europske Unije objavio je izmjene Uredbi 561/2006 i 165/2014, važne za rad prijevoznika i svih koji su na bilo koji način povezani s radnim vremenima mobilnih radnika- vozača. Kolege iz Tahografa d.o.o. su saželi najvažnije promjene pa vas o tome obavještavamo.

 

 1. Eksplicitno se navodi da u posadi vozila suvozač može dok se vozilo kreće uzeti pauzu od 45 minuta ukoliko ne pomaže vozaču. Do sada se to podrazumijevalo iako nigdje eksplicitno nije pisalo.

 

 1. Vozači u međunarodnom prijevozu mogu imati dva uzastopna skraćena tjedna odmora, ali u 4 tjedna mora imati najmanje 2 skraćena i 2 redovna. Ako ima 2 skraćena za redom, mora nadoknaditi skraćenja u jednom bloku zajedno s prvim redovnim tjednim odmorom koji mora provesti u sjedištu prijevoznika ili kod kuće.

U 4 tjedna mora barem jedan redovni tjedni odmor provesti kod kuće odnosno na lokaciji sjedišta firme! Ova odredba stupa na snagu od 20. kolovoza 2020. godine.

 

 1. Odmore, godišnje odmore i slobodne dane vozač mora registrirati znakom „kreveta“. – u prijevodu: ručni unos na karticu/prazne listiće je obavezan a potvrda o aktivnostima nije.

 

 1. Jasno se definira da kada vozač radi poslove koji nisu obuhvaćeni ovim uredbama, mora jednako registrirati svoje aktivnosti koristeći simbole za ostali rad, raspoloživost i pauza/odmor na pozadini listića ili naknadnim unosom na karticu. Dakle, ne može se potvrdom pokriti vrijeme provedeno na drugim poslovima.

 

 1. Poslodavac mora platiti vozaču smještaj za redovne tjedne odmore i za svake odmore dulje od 45 sati ukoliko vozač nije u domicilu. Ove odmore ne smije vozač provesti u  vozilu!. Ova odredba stupa na snagu od 20. kolovoza 2020. godine.

 

 1. Poslodavac mora bilježiti kako ispunjava obvezu organizacije prijevoza na način da se vozač obvezno vrati najkasnije do kraja 4. tjedna kada mora napraviti tjedni odmor ili, ukoliko je vozač napravio 2 uzastopna skraćena tjedna odmora mora sljedeći tjedni odmor biti redovni s nadoknadom skraćenja i obavezno proveden u državi gdje je operativno sjedište poslodavca ili u mjestu boravka vozača. Na zahtjev inspektora mora pokazati tu dokumentaciju. Pravilo vrijedi od 20. kolovoza 2020. godine.

 

 1. Pravilo trajekta/vlaka se može primijeniti i na skraćeni tjedni odmor, a ne samo na redovni dnevni odmor. Može se pravilo primijeniti i na redovni tjedni odmor ukoliko:
 • Predviđeno putovanje traje osam ili više sati,
 • Vozač ima pristup spavaćoj kabini na trajektu/vlaku

 

 1. Vozač može u iznimnim okolnostima:
 • produljiti vrijeme vožnje za najviše jedan sat i na taj način odstupiti od ograničenja dnevnog i tjednog vremena vožnje kako bi stigao do operativnog centra poslodavca ili mjesta boravka vozača da bi iskoristio tjedno razdoblje odmora.
 • na isti način prekoračiti dnevno i tjedno vrijeme vožnje za najviše dva sata kako bi stigao do operativnog središta poslodavca ili do mjesta svog boravka da bi iskoristio redovno tjedno razdoblje odmora, ali pod uvjetom da je uzeo neprekidnu pauzu u trajanju od 30 minuta neposredno prije dodatne vožnje
 • vozač mora naznačiti razlog produljenja vožnje (na ispisu iz dtco ili listiću)
 • svako produljenje nadoknađuje se istovjetnim razdobljem odmora uzetim u  komadu s bilo kojim razdobljem  odmora prije isteka trećeg tjedna nakon tjedna na koji se to odnosi.

 

Pročišćena verzija Uredbe 561/2006 na:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1598431058258&uri=CELEX:02006R0561-20200820

Leave a comment

Facebook