Platite školarinu BLIC KREDITIMA Addiko Bank

Platite školarinu Blic nenamjenskim kreditima u kunama Addiko Banke:

-iznos kredita od 7.000 do 40.000 kuna, na rok od 24 do 60 mjeseci

-bez dodatne dokumentacije: samo uz osobnu iskaznicu

-isplata kredita u roku jednog sata po potpisu ugovora

-bez troškova obrade i javnog bilježnika

-bez jamca i depozita i usmjerivanja primanja na račun u Banci

Comments are closed.

Facebook