Početna i periodička izobrazba vozača (KOD 95)

Početna kvalifikacija

Vozači državljani Europske unije i vozači državljani trećih država koji su zaposleni u tvrtkama s poslovnim nastanom u državi Europske unije i obavljaju cestovni prijevoz javnim cestama u Republici Hrvatskoj, moraju steći početnu kvalifikaciju i redovito se osposobljavati kroz obveznu periodičku izobrazbu ako upravljaju vozilima za koja je potrebna vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE.

Vozači autotaksi vozila i vozači koji obavljaju javni prijevoz putnika vozilima za koja je potrebna vozačka dozvola B kategorije moraju steći početnu kvalifikaciju.

Vozači koji u obavljanju prijevoza za vlastite potrebe tereta i putnika upravljaju vozilima za koja je potrebna vozačka dozvola kategorija C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE moraju steći početnu kvalifikaciju.

Periodička izobrazba

Periodička izobrazba vozača sastoji se od obuke kojom se osobama koje imaju svjedodžbu o srednjoj stručnoj spremi za Vozača motornog vozila ili svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama ili vozačima koji su oslobođeni obveze stjecanja početne kvalifikacije osigurava dopuna znanja potrebnih za njihov rad, posebno glede sigurnosti u cestovnom prometu i racionalizacije potrošnje goriva.

Po završetku obuke vozačima se izdaje Potvrda o provedenoj periodičkoj izobrazbi vozača.

Periodičku izobrazbu moraju proći:

a) vozači koji posjeduju svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama svakih pet godina nakon izdavanja svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama,

b) vozači koji posjeduju kategorije D1, D1E, D ili DE do 10.09.2008. i koji posjeduju kategorije C1, C1E, C ili CE do 10.09.2009. te nakon toga roka svakih pet godina,

c) vozači koji posjeduju svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač, izdanu do 1. srpnja 2013. godine, u roku pet godina od dana izdavanja svjedodžbe.

Vozači koji imaju svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama, te vozači koji su oslobođeni obveze početne kvalifikacije i vozači koji imaju svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti o periodičkoj izobrazbi, a koji su dulje od pet godina prestali obavljati poslove vozača, prije početka ponovnog obavljanja poslova vozača, dužni su proći periodičku izobrazbu.

Kontakt informacije

POSLOVNICA 1
Bihaćka 2a/IV
21 000 Split
Tel.: 021 321 521, 321 522, 486 826
Fax: 021 321 521

POSLOVNICA 2
Poljička cesta 28 b/II
21 000 Split
Tel.: 021 219 500

centar.ex.cathedra@st.t-com.hr

Radno vrijeme:
Pon - Pet (08:00-20:00)
Subotom (08:00 - 12:00)

Podaci o tvrtki

Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra
Sjedište tvrtke:
Bihaćka 2 A (zgrada Lavčevića)
21000 Split
Hrvatska
OIB: 32621910028
Matični broj: 1681397
IBAN za kunski račun: HR60 2340 0091 1100 98286
SWIFT CODE (BIC): PBZGHR2X
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
Devizni račun: 70010 0800000 071920
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
PDV identifikacijski broj: HR64316801153

Rješenje o osnivanju ustanove

Rješenje o sukladnosti akta o osnivanju ustanove Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra donijelo je Ministarstvo prosvjete i športa 04.01.2002. godine.
Naša ustanova Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra sa sjedištem u Splitu, Bihaćka 2a, upisana je u sudski registar trgovačkog suda u Splitu 04.03.2002. godine.

Facebook