Naziv ustanove: Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra
Sjedište: Bihaćka 2 A (zgrada Lavčevića), 21000 Split, Hrvatska
OIB: 32621910028
Matični broj: 1681397
Telefon i fax: +385(0)21/486-826, 321-521, 321-522, 321-523
E-mail: centar.ex.cathedra@st.t-com.hr
Radno vrijeme: 08-20 NON-STOP, SUBOTOM 08-12
Kunski poslovni račun: 2340009-1110098286
IBAN za kunski račun: HR60 2340 0091 1100 9828 6
SWIFT CODE (BIC): PBZGHR2X
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
Devizni račun: 70010-0800000-071920
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
Rješenje o sukladnosti akta o osnivanju ustanove Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedradonijelo je Ministarstvo prosvjete i športa 04.01.2002. godine.
Naša ustanova Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra sa sjedištem u Splitu, Bihaćka 2a, upisana je u sudski registar trgovačkog suda u Splitu 04.03.2002. godine.

Tvoje ime (obvezno)

Tvoj email (obvezno)

Kontakt broj (obvezno)

Predmet

Tvoja poruka